Smart Energy Forum
Odborná konferencia Smart Energy Forum:
Všeobecné obchodné podmienky účasti:

Účastnícky poplatok za konferenciu zahŕňa:
• vstup na akciu pre jednu osobu,
• občerstvenie počas seminára (malé občerstvenie počas pauzy),
• zborník prednášok v elektronickej podobe.

Uskutočnená registrácia na konferenciu je záväzná. Organizátori konferencie (Pavel Šimon s.r.o./Ing. Jaroslav Dorda) musia byť písomne vyrozumení o zrušení účasti na konferencii (zastúpenie je možné bez ďalšieho poplatku) prostredníctvom e-mailu: info@solarninovinky.cz.

Pokiaľ nebude úhrada pripísaná na náš účet najneskôr do 1 pracovný deň pred konferenciou, bude rezervácia uvoľnená a miesto ponúknuté ďalšiemu záujemcovi. V prípade neúčasti záväzne prihlásených, alebo zrušení registrácie, sa účtuje storno poplatok:
• do 31. 1. 2016 bude účtovaný storno poplatok vo výške 25 % účastníckeho poplatku osoby
• do 15. 2. 2016 bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % účastníckeho poplatku osoby
• od 15. 2. 2016 bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku osoby.

Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslané potvrdenie o registrácii spolu so zálohovou faktúrou (100 % registračného poplatku). Registračný poplatok musí byť uhradený v plnej výške na uvedený bankový účet najneskôr 3 dni pred termínom konania konferencie.

V prípade, že registračný poplatok nebude uhradený 3 dni pred konaním konferencie, účastník bude pri registrácii vyzvaný, aby predložil doklad o zaplatení alebo uhradil poplatok priamo na mieste v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná!

V prípade akéhokoľvek problému s registráciou či zálohovou faktúrou nás okamžite kontaktujte na telefónnom čísle 0917 714 678. Finálna faktúra vám bude zaslaná elektronickou poštou najneskôr do 10 dní po konaní konferencie.

Zaslaním registrácie účastník súhlasí s použitím osobných údajov firme Ing. Pavel Šimon s.r.o. podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

Organizátor konferencie si v nutných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu programu.

Logo